Pumpkällehagen

地址 Viskafors
建筑类型: 多层建筑
开发商: Viskaforshem
建筑师: Nylander arkitektur through Ola Nylander
Karlsson Wachenfeldt Arkitekter through Mattias Karlsson
Claes Högardh
建筑师: Olofsson Bygg AB
企业家: 2007-2008