Virserum市

类型:木桥,铁路桥
建筑类型:天桥
建设年:2005
建筑公司:Martinsons Träbroar AB
承包商:Martinsons Träbroar AB

Plattbroar tillverkas av balkar på högkant som spänns samman i tvärriktningen med stålstag.

Plattbroar spänns samman antingen på fabrik eller på byggplatsen beroende på dess längd. Mycket långa plattbroar kan tillverkas i flera spann.

Farbanan görs tät med asfalt eller grus.

Dimensionering, ytbehandling utförs enligt gällande bronorm och den tekniska livslängden är 80 år.

该桥为梁木制造,并用钢筋横向固定。平板桥梁在工厂还是现场衔接取决于桥的长度。较长的桥梁可以分跨度生产安装。

路桥的路面用沥青或碎石覆盖。

尺寸和木材表面处理是根据相关桥梁建造规定进行,技术上此桥使用年限为80年。

Träbron Phytagoras byggdes över Virserumsån på väg 672, dimensionerad för full trafiklast.

位于Virserumsån的木桥Phytagoras横跨在公路672之上,能够负载所有类型交通。