2014 活动

  • Trädagen 2014

    Under träbranschens årliga konferens Trädagen som hölls i Stockholm den 9 april rådde enighet om att branschen har återhämtat sig efter några svåra år. Nu spås en ökning på både den inhemska och flera internationella marknader.