新闻来自 2014年7月

  • Nytt nätverk stärker träbyggandet i Frankrike

    Träbyggande vinner marknadsandelar i Frankrike och fortfarande finns stor utvecklingspotential. Därför har Svenskt Trä bildat ett nytt nätverk för information om trä tillsammans med CODIFAB, den franska branschorganisationen för utveckling av träindustrin.