新闻来自 2015年3月

  • 木材创造未来

    瑞典木业协会制作了一系列动画短片,展现了现代木材建筑前景。

  • Träbyggnadsturnén besökte Kiruna

    I februari inledde Svenskt Trä sin Träbyggnadsturné genom Sverige. Under stoppet i Kiruna den 11 mars lyftes trä fram som ett konkurrenskraftigt alternativ i byggandet av Kirunas nya stadskärna. – Industriellt träbyggande betyder snabba byggprocesser där rationella transporter av färdiga byggelement i trä ger möjlighet att bygga mycket på kort tid. Det är ett av många starka argument för trä, säger Johan Larsson på Svenskt Trä.

  • Byggmaterialet viktigast för lägre klimatpåverkan i broprojekt

    En träbro släpper ut nära hälften så mycket växthusgaser från vagga till grind jämfört med en betongbro. Material och underhåll står för den allra största delen av utsläppen. Det visar en jämförande livscykelanalys som Tyréns och SP Trä genomfört på uppdrag av TräCentrum Norr, TCN.