新闻来自 2016

 • Ny publikation definierar kvalitet och regler för sågade trävaror i Europa

  De svenska sågverken tillverkar drygt 18 miljoner kubikmeter varje år, varav cirka 70 procent exporteras. För att möta behovet av regler kring handelssortering av sågade trävaror i Europa så lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen ”Grading of sawn timber in Europe according to EN 1611-1”.

 • Publikationen Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 uppdaterad till EKS 10

  Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 ges nu ut i en ny utgåva, 2:2016. Den nya utgåvan är uppdaterad till EKS 10 (BFS 2015:6) som blir tvingande från årsskiftet. Böckerna används på universitet och högskolor som läromedel, men även bland många yrkesverksamma byggkonsulter som projekterar bärande träkonstruktioner.

 • Minska koldioxidutsläppen – bygg mer i limträ

  Vi vet att fortsatt höga koldioxidutsläpp, CO2, kommer att få ödesdigra konsekvenser för vår planet, liksom att utsläppen kan minskas kraftigt genom att vi bygger mer i limträ. – Det krävs ett radikalt nytänkande i branschen för att den här kunskapen ska få konkreta effekter på hur vi bygger, säger Johan Fröbel på branschorganisationen Svenskt Trä.

 • Medvind för träindustrin

  Behovet av ett ökat byggande är stort, både i Sverige och globalt. Om världens länder ska klara sina klimatåtaganden i Parisavtalet så behöver en stor andel byggas i det enda förnybara byggnadsmaterialet, trä. Det konstaterade flera av talarna under Trämarknaden i Karlstad som hölls den 17 november.

 • Ny webbutbildning säkerställer gedigen träkunskap

  Sverige bygger som aldrig förr och trä är ett av våra viktigaste byggmaterial. För att möta det ökade behovet av träkunskap har branschorganisationen Svenskt Trä tillsammans med Byggmaterialhandlarna utvecklat en ny webbutbildning i träkunskap.

 • Kunskapsbrist hinder för hållbart byggande

  Sverige behöver en halv miljon nya bostäder de närmaste fem åren. Vi måste bygga snabbt och samtidigt klokt. Limträ är det bästa konstruktionsmaterialet ur ett hållbarhetsperspektiv, men bristande kunskap hos många i byggbranschen gör att man allt för ofta väljer material som är sämre för miljön, skriver Johan Fröbel på Svenskt Trä.

 • ”Enda möjligheten för planeten är att bygga i trä”

  Antalet bostäder i världen behöver fördubblas inom några decennier, samtidigt som byggbranschens klimatpåverkan är stor. Under seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä spred Svenskt Trä och en rad experter kunskap om hur effektivt och attraktivt byggande kan kombineras med miljömässig hållbarhet.

 • Svenskt Trä rekryterar ny chef för standardisering och forskning

  I början av 2017 tillträder Björn Källander som ny chef för standardisering och forskning på Svenskt Trä. Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna och verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande.

更多内容