Photo: CF Möller

公寓 Västerås Stadskaj

名称: Västerås Stadskaj
建筑年: 2017-2018
建筑设计: CF Möller
建造商: Martinsons
开发商: Slättö Förvaltning
建筑系统: Martinsons
承包商: Värmland建筑公司 (Consto AB)
地区: Västerås
木制层数: 8 层
公寓总数: 30 间